Monday, March 9, 2009

PENGHINAAN MAHKAMAH
PENGHINAAN MAHKAMAH

"Kedua-dua mahkamah, iaitu mahkamah sivil dan mahkamah islam, mempunyai bidang kuasa bagi menangani kes-kes yang bgerkaitan dengan penghinaan mahkamah. Banyak prinsip dan konsep yang di dapati mempunyai persamaan antara kedua-dua undang-undang. ini adalah kerana kedua-duanya bermatlamatkan keadilan. Cuma dalam undang-undang Islam penghinaan mahkamah tidak hanya terhenti setakat mahkamah itu sahaja, bahkan ia berkait dengan hukum hakam, akidah, kemuliaan Rasulullah saw dan Maha Agung Allah swt"- kata pengantar.

KANDUNGAN

BAB 1
SISTEM KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG SIVIL DAN ISLAM

BAB 2
PRINSIP PENGHINAAN MAHKAMAH (CONTEMPT OF COURT) DALAM UNDANG-UNDANG SIVIL

BAB 3
PRINSIP PENGHINAAN MAHKAMAH DALAM UNDANG-UNDANG ISLAM

BAB 4
PERBANDINGAN PRINSIP PENGHINAAN MAHKAMAH ANTARA UNDANG-UNDANG SIVIL DAN ISLAM

BIBLIOGRAFI

boleh hubungi terus pengarang;
nadzri@agc.gov.my
nadzrirahman@gmail.com

No comments: