Sunday, October 10, 2010

BUKU UNDANG-UNDANG TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH: PRINSIP DAN AMALAN Sudah ada di Pasaran. DAPATKAN SEGERA SEBELUM KEHABISAN STOK!


ASSALAMUALAIKUM,

Sekali lagi dimaklumkan bahawa buku UNDANG-UNDANG TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH PRINSIP DAN AMALAN telahpun siap diterbitkan dengan edisi dan cetakan baru. Cetakan pertama yang dibuat secara terhad telah habis di pasaran. Di bawah ini diperturunkan kandungan isi buku tersebut. Ianya amat sesuai untuk para pengamal undang-undang Syariah, mahkamah, rujukan akademik  dan individu yang berminat.

CETAKAN KALI INI JUGA ADALAH TERHAD!

Boleh hubungi saya, penulis asal buku ini di talian 016-3119010, 06-7996831 atau email karyakreatif@ymail.com.KANDUNGANBAB 1:   MENGENALI MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-
  UNDANG TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

BAHAGIAN I                                                                            M/S-3                                                                                                                       
MAHKAMAH SYARIAH                                                             M/S-3  
-     Pendahuluan                                                                    M/S-3
-     Penubuhan Mahkamah Syariah                                      M/S-3
-     Pegawai-Pegawai kanan Di Mahkamah 
Syariah Negeri                                                                        M/S-5.
-          Bidangkuasa Mahkamah-mahkamah Syariah                      M/S-7
-    Bidangkuasa Mahkamah Syariah Di Bawah   
Perlembagaan Persekutuan                                       M/S-7
-     Bidangkuasa Mahkamah Syariah Mengikut   
            Enakmen Pentadbiran Negeri                                                M/S-9
-     Keanggotaan Mahkamah Rayuan   Syariah                    M/S-15
-     Perbicaraan Di Mahkamah Syariah Hendaklah
Secara Terbuka                                                          M/S-17
-     Bahasa Melayu Hendaklah Menjadi  Bahasa bagi
Semua  Prosiding Di Mahkamah Syariah                  M/S-18
-     Bidangkuasa Tidak Meliputi Orang
Yang  Bukan Islam                                                     M/S-18
-     Tindakan Bersaling                                                          M/S-19
-     Perlindungan Bagi Pegawai Mahkamah  
Dan lain-Lain                                                              M/S-20


BAHAGIAN II                                                                           M/S-22
UNDANG-UNDANG TATACARA MAL
MAHKAMAH SYARIAH                                                 M/S-22
-     Pendahuluan                                                                    M/S-22
-     Mengenali Undang-Undang
Tatacara Mal Mahkamah Syariah                             M/S-22
-     Susunan Seksyen                                                             M/S-22
-     Kuatkuasa Enakmen Tatacara Mal 
Mahkamah Syariah                                                    M/S-24
-     Kesan Ketidakpatuhan                                                     M/S-25
-     Tafsiran                                                                             M/S-27
-     Tulisan Dalam Bahasa Arab Bagi
Perkataan Dan Ungkapan tertentu                            M/S-28
-     Pemakaian Dokumen dan Borang                                    M/S-28
-     Kuasa Sedia Ada Mahkamah                                           M/S-30
-     Pemakaian Hukum Syarak                                               M/S-31BAB 2:  MEMULAKAN PROSIDING MAL DI MAHKAMAH SYARIAH

BAHAGIAN I                                                                            M/S-35
SAMAN                                                                                    M/S-35
-     Pendahuluan                                                                    M/S-35
-     Maksud Saman                                                                 M/S-37
-     Bentuk Saman                                                                  M/S-37
-     Pernyataan Tuntutan                                                       M/S-38
-     Masa Penyampaian saman                                              M/S-38
-     kandungan saman                                                           M/S-39           
-     Mendaftar kes dan Mengeluarkan saman                       M/S-40
-     Saman Luar Bidangkuasa Mahkamah                            M/S-40
-     Penyampaian saman                                                        M/S-41BAHAGIAN II                                                                           M/S-42
 PERMOHONAN                                                                       M/S-42
-     Pendahuluan                                                                    M/S-42
-     Permohonan Mengikut Kaedah Am                                  M/S-42            
-     Prosiding yang dimulakan dengan 
Permohonan                                                                M/S-43
-     Bentuk Permohonan                                                         M/S-45
-     Afidavit                                                                              M/S-45
-     Permohonan Mengikut Kaedah Khas                               M/S-47
-     Permohonan Perceraian di bawah
Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam (Negeri Sembilan) 2003                                     M/S-47
-     Permohonan Poligami                                                       M/S-48
-     Tuntutan Dan Pembelaan                                                M/S-50


BAB 3: PIHAK-PIHAK

-       Pihak-Pihak                                                                      M/S-55
-     Pendahuluan                                                                    M/S-55
-     I)  Penentuan Pihak-Pihak                                                M/S-55
a)   Mencantumkan pihak-pihak                                   M/S-57
b)   Perubahan pihak-pihak                                          M/S-58
c)    Kesalahcantuman pihak                                        M/S-58
d)   Pindaan dan Penyampaian kepada
Pihak-Pihak                                                            M/S-59
e)   Pemberhentian Tindakan                                       M/S-59
f)    Penurunan Kepentingan                                         M/S-60
g)   Pencelah                                                                M/S-60
-     Orang Tidak Berkeupayaan                                             M/S-67
a)   Plaintif Seorang Yang Belum Dewasa
Sebagai Pihak                                                        M/S-68
b)   Defendan Seorang Yang Belum
Dewasa Sebagai pihak                                          M/S-69           
-     Orang Miskin                                                                    M/S-69
-     Hak Pihak-Pihak Untuk Diwakili Oleh
          Peguam Syarie                                                              M/S-70
-     II)   Percantuman Kausa Tindakan                                  M/S-79
-     III)  Had Bidangkuasa Mahkamah                                    M/S-80BAB 4: PENYAMPAIAN

-     Penyampaian                                                                    M/S-85
-     Pendahuluan                                                                    M/S-85
-     Penyampaian Dalam Bidang Kuasa                                 M/S-85
i.      Keengganan menerima Saman
Atau Dokumen                                                      M/S-86
ii.    Hari Kehadiran                                                           M/S-86
iii.   Tempat Dan masa Penyampaian                                M/S-87
iv.   Pengecualian Penyampaian ke Diri
Dalam Kes Khas                                                    M/S-87
v.     Penyampaian Ganti                                                    M/S-87
vi.   Format Penyampaian Ganti Iklan
                  Di Dalam Akhbar Tempatan                                 M/S-89
vii.          Bukti Penyampaian                                                          M/S-90
-     Penyampaian Di Luar Bidang Kuasa                               M/S-91
i)      Penyampaian Tindakan Bersaling                             M/S-92
ii)    Tatacara Pengendorsan Perintah
Bersaling (termasuklah saman,
waran, dan penghakiman)                                   M/S-93BAB 5: SAMAN INTERPLIDER

-     Saman Interplider                                                             M/S-97
-     Pendahuluan                                                                    M/S-97
-     Tatacara Tuntutan Untuk mendapatkan 
 barang Yang Diambil Dalam Pelaksanaan                M/S-98
-     Tatacara Permohonan Saman Interplider                        M/S-100
-     Penyampaian Saman                                                        M/S-103
-     Kuasa Mahkamah Mendengar Saman                             M/S-104
-     Perbicaraan Isu Interplider                                              M/S-105
-     Bentuk Penghakiman                                                       M/S-105BAB 6: MENYEDIAKAN PLIDING

-     Pliding                                                                               M/S-111
-     Pendahuluan                                                                    M/S-111
-     Fungsi Pliding                                                                   M/S-112
-     Penyata Tuntutan                                                             M/S-113
i)    Pembelaan                                                                  M/S-113
ii)   Tuntutan Balas                                                          M/S-116
      iii)  Pembelaan kepada Tuntutan  Balas                          M/S-117
iv)  Jawapan Kepada Pembelaan                                      M/S-118
-           Pembayaran Ke Dalam Dan Daripada Mahkamah    M/S-119
-           Meminda Saman Atau Pliding                                                M/S-120
 -    Prosiding cacat                                                                 M/S-121
-           Membatalkan Saman Atau Pliding                             M/S-122
-           Pemindahan Prosiding                                                            M/S-123
-           Penyelesaian, Penarikan Balik Dan
            Pemberhentian Prosiding                                           M/S-125

  

BAB 7: PENDENGARAN KES

BAHAGIAN I                                                                            M/S-131
SEBUTAN KES                                                                        M/S-131
-     Pendahuluan                                                                    M/S-131
-     Sebutan Kes                                                                      M/S-131
-     Memulakan Prosiding Perbicaraan                                  M/S-134
-     Pertimbangan yang Perlu Diberi Perhatian
Semasa memulakan prosiding Perbicaraan              M/S-135


BAHAGIAN II                                                                           M/S-144
PERBICARAAN                                                                        M/S-144
-     Pendahuluan                                                                    M/S-144
-     Plaintif Membuka Kesnya                                                 M/S-144
-     Plaintif Hendaklah Membaca Ikrar
 bercakap benar                                                          M/S-144
-     Plaintif memberi keterangan                                            M/S-145
-     Pemeriksaan Utama Plaintif                                             M/S-145
-     Pemeriksaan balas Plaintif                                               M/S-146
-    Pemeriksaan Semula                                                        M/S-146
-    Mengambil keterangan Saksi Plaintif                              M/S-147
      i)    Pemeriksaan Utama Saksi Plaintif                             M/S-147
      ii)   Pemeriksaan balas Saksi Plaintif                               M/S-150
      iii)  Pemeriksaan Semula Saksi Plaintif                           M/S-153
-     Plaintif menutup Kes dan Defendan Dipanggil
            Mengemukakan keterangan Bagi Menjawab
            Tuntutan  Plaintif                                                       M/S-155
-    Plaintif menggulung Kes                                                   M/S-157
-    Pengecualian Prosiding Pendengaran                              M/S-157   


BAB 8: KETERANGAN

-     Keterangan                                                                       M/S-161
-     Pendahuluan                                                                    M/S-161
(i)    Keterangan Lisan                                                      M/S-161
(ii)   Keterangan dokumentar                                            M/S-162
            - Penzahiran Dokumen                                               M/S-163
            - Senarai Dokumen                                                     M/S-165
-     Bantahan kepada Pengeluaran Dokumen                       M/S-165
            - Keingkaran Malakukan Penzahiran                        M/S-166
(iii) Keterangan Nyata                                                       M/S-166
-     Sepina                                                                               M/S-166
-     Permintaan Sepina                                                           M/S-166
-     Meminda Sepina                                                               M/S-170
-     Penyampaian Sepina                                                        M/S-170
-     Pengecualian Sepina                                                        M/S-171
-     Afidavit                                                                              M/S-174BAB 9: PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

-     Penghakiman Dan Perintah                                             M/S-179
-     Pendahuluan                                                                    M/S-179
-     Perintah Ansuran                                                             M/S-179
-     Penghakiman Yang Menghendakki
      Melakukan Sesuatu Perbuatan                                       M/S-180
-     Tarikh Kuatkuasa Penghakiman                                     M/S-181
-     Penghakiman Harta Alih                                                  M/S-181
-     Pemakaian ‘Stare Decisis’                                                  M/S-181
-     Alasan Penghakiman                                                        M/S-182
-     Kewajipan Hakim Bicara Untuk
Mencatit Nota Keterangan Dan
Menulis Alasan  Pengghakiman                                 M/S-183
-     Mengambil Nota Keterangan
Dan Menulis  Alasan Penghakiman                           M/S-183
-     Teknik Menulis Alasan Penghakiman                              M/S-184BAB 10: RAYUAN DAN SEMAKAN

BAHAGIAN I                                                                            M/S-189
RAYUAN                                                                                  M/S-189
-     Pendahuluan                                                                    M/S-189
-    Bidangkuasa Rayuan Mahkamah Syariah                      M/S-189
-    Tatacara Rayuan Di Mahkamah Syariah                         M/S-192
-     Rayuan Melalui Peguam                                                   M/S-192
-     Memfailkan Notis Rayuan                                                M/S-192
-     Rayuan Balas                                                                   M/S-196
-     Perayu Mengemukakan Alasan Rayuan                          M/S-196
-       Menyediakan Rekod Rayuan                                            M/S-197
-       Pendengaran Kes Rayuan                                                            M/S-198
-       Rayuan Tanpa Melalui Peguam                                        M/S-199
-       Keputusan Rayuan                                                           M/S-201
-     Tatacara Penolakan Kes Rayuan Mal Yang
    Tidak Mengikut Aturan                                               M/S-201
-     Penggantungan Pelaksanaan Sementara
Menanti Rayuan                                                         M/S-201BAHAGIAN II                                                                           M/S-204
SEMAKAN                                                                               M/S-204
-     Bidangkuasa Semakan Mahkamah Syariah                   M/S-204
-     Orang Yang Layak Memohon Semakan                           M/S-204
-     Tatacara Semakan                                                           M/S-206
-     Keputusan Semakan                                                        M/S-208BAB 11: PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAHAGIAN I                                                                            M/S-211
PENGUATKUASAAN                                                                M/S-211
-     Pendahuluan                                                                    M/S-211
-     kewajipan mematuhi Perintah                                         M/S-211
-     Penguatkuasaan                                                               M/S-212
i)   Penguatkuasaan Penghakiman Bagi
Pembayaran Wang                                                      M/S-212
ii)    Penguatkuasaan Bagi Pemberian Harta Tak Alih     M/S-213         
iii)   Penguatkuasaan Bagi Penghantarserahan
Harta Alih                                                                   M/S-213
iv)   Penguatkuasaan Penghakiman Untuk 
Melakukan Atau Menjauhi Melakukan
Sesuatu Perbuatan                                                     M/S-214
-     Kuasa Menetapkan Masa                                                 M/S-215
-     Pelaksanaan Oleh Atau Terhadap Orang
            Yang Bukan pihak                                                      M/S-219


BAHAGIAN II                                                                           M/S-220
PELAKSANAAN                                                                       M/S-220
-       Pendahuluan                                                                   M/S-220
-       Kebenaran Untuk Mengeluarkan Perintah  
Pelaksanaan                                                               M/S-220
-       Mengeluarkan Perintah Pelaksanaan                            M/S-221
-        Jenis Pelaksanaan                                                         M/S-222
-       Bentuk Dan Tatacara Pelaksanaan Perintah                M/S-222
1.    Pelaksanaan melalui Proses 
            Penyitaan dan Pejualan                                             M/S-223
  -           Tatacara Penyitaan Dan Penjualan                 M/S-223
      2.   Pelaksanaan melalui Perintah Pemilikan                  M/S-226
            -           Tatacara Perintah Pemilikan                            M/S-227
3.   Pelaksanaan melalui Perintah Penghantarserahan  M/S-228
 -          Tatacara Pelaksanaan Melalui
              Perintah Penghantarserahan              M/S-229
  1. Pelaksanaan melalui Penyitaan Dan
Penghantarserahan                                                    M/S-230
5.   Pelaksanaan Melalui Prosiding Hiwalah                    M/S-230
 -          Tatacara Prosiding Hiwalah                            M/S-231
      6.   Pelaksanaan Melalui Saman Penghutang 
            Penghakiman                                                              M/S-235
      7.  Pelaksanaan melalui Perintah
                        Pengkomitan                                                   M/S-245
-           Pertimbangan Yang Perlu Diberi 
            Perhatian Sebelum Perintah Komitan  
                         Dikeluarkan                                                    M/S-249
-               Pembahagian Mengikut Kadar              M/S-250


BAB 12:  KUASA DAN TUGAS BAILIF

-     Kuasa Dan Tugas Bailif                                                    M/S-255
-     Pendahuluan                                                                    M/S-255
-     Siapa Itu Bailiff                                                                 M/S-255
-     Tugas-Tugas Dan Kuasa Bailif                                         M/S-255
-     Etika Bailif                                                                        M/S-259
-     Larangan-Larangan Terhadap Bailif                               M/S-260
-     Deposit Perbelanjaan                                                        M/S-261
-     Penjualan barang Oleh Bailif                                           M/S-263
-     Lelongan Awam                                                                 M/S-264


BAB 13:   PROSIDING INTERLOKUTORI DAN  
                 PERINTAH INTERIM

BAHAGIAN I                                                                            M/S-269
PROSIDING INTERLOKUTORI                                      M/S-269
-     Pendahuluan                                                                    M/S-269
-     Memulakan Prosiding Interlokutori                                  M/S-269
-     Penyampaian Permohonan   Interlokutori                       M/S-271
-     Penangguhan dan Kehadiran                                          M/S-271
-     Permohonan Secara Ex Parte                                           M/S-272
-     Asas Permohonan Ex Parte                                              M/S-273
-     Prosiding Permohonan Ex  Parte                                      M/S-274
-     Mengenepikan Perintah yang dibuat
Secara Ex parte                                                          M/S-277
-     Permohonan di dalam prosiding                                       M/S-278


BAHAGIAN II                                                                           M/S-279
PERINTAH INTERIM                                                                M/S-279
-       Pendahuluan                                                                   M/S-279
-       Injunksi                                                                           M/S-281
-       Pengecualian Injunksi                                                    M/S-286
-       Perintah Interim Tentang Hadhanah                             M/S-286
-       Tempoh Sah laku Sesuatu Perintah
  Interim Hadhanah Secara Ex Parte                         M/S-289
-       Perintah Interim Tentang Nafkah                                   M/S-289
-       Kuasa Untuk Memerintahkan Diambil
            Sampel Dan Sebagainya                                             M/S-290
-       Penjualan Harta Mudah Musnah
           dan Sebagainya                                                           M/S-290
-       Perintah Bagi Perbicaraan Awal                                     M/S-291
-       Mendapatkan Kembali Harta Alih yang
           tertakluk Kepada Lien Dan Sebagainya                      M/S-291
-       Membenarkan  Pendapatan Daripada
           Harta  Yang Menjadi Hal Perkara Prosiding                M/S-291BAB 14: KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

-     Kuasa Hakim Dan Pendaftar                                            M/S-295
-     Pendahuluan                                                                    M/S-295
-     Kuasa Pendaftar Mahkamah Syariah                              M/S-295
-     Kuasa Hakim Syarie                                                         M/S-295
-     Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Untuk   
Menghidupkan Kes                                                     M/S-296
-     Rayuan Terhadap Keputusan Pendaftar                          M/S-298
-     Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Kepada Hakim  
            Di Dalam Kamar                                                         M/S-299


BAB 15: WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH,  KOS ELAUN DAN FI MAHKAMAH

BAHAGIAN I                                                                            M/S-303
WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH                           M/S-303
-     Pendahuluan                                                                    M/S-303
-     Notis Kepada Orang Yang Berhak                                    M/S-303
-     Pembayaran Daripada Mahkamah                                  M/S-303
-     Dana Wang Yang Tidak Dituntut                                     M/S-304
-     Perkara Lain Yang Melibatkan Wang Dan Harta Di  
           Dalam Mahkamah                                                       M/S-305
-     Larangan Ke Atas Pegawai Mahkamah                            M/S-305
-     Jaminan Wang                                                                 M/S-305


BAHAGIAN II                                                                           M/S-306
KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAH                                          M/S-306
-       Pendahuluan                                                                    M/S-306
-       Fi Mahkamah                                                                    M/S-306
-       Pengecualian Bayaran Fi Mahkamah                              M/S-306
-       Kos Mahkamah                                                                 M/S-306
-       Elaun Saksi                                                                      M/S-307BAB 16: PENGHINAAN MAHKAMAH

-     Penghinaan Mahkamah                                                   M/S-311
-     Pendahuluan                                                                    M/S-311
-     Apa Itu Penghinaan Mahkamah                                      M/S-311
-     Jenis-Jenis Penghinaan Mahkamah                               M/S-313
-     Bentuk-Bentuk Penghinaan Mahkamah                         M/S-313
-     Prosiding Penghinaan Mahkamah                                   M/S-314
-     Prosiding Penghinaan Di Dalam Mahkamah  
(Secara Langsung)                                                      M/S-315
-     Prosiding Penghinaan Di Luar Mahkamah
 (Secara Tidak Langsung)                                           M/S-318
-     Tatacara Penghinaan Mahkamah Yang
Dimulakan Oleh Pendakwa Syarie                             M/S-318
-     Pendakwaan                                                                     M/S-319
-     Kriteria Dalam Membuat Keputusan Pendakwaan  
Kesalahan Penghinaan Mahkamah                           M/S-319
-     Objektif Pendakwaan Penghinaan Mahkamah                M/S-323
-     Pertuduhan Kesalahan Penghinaan Mahkamah                        M/S-323
-     Persediaan Perbicaraan                                                   M/S-324
-     Perbicaraan                                                                      M/S-325
-     Beban Bukti                                                                      M/S-326
-     Tindakan Selepas Mahkamah Memberikan
Penghakiman                                                              M/S-326
-     Tatacara Penghinaan Mahkamah Oleh
Pihak-Pihak Yang Berkepentingan                            M/S-327
-     Perintah Hendaklah Diserahkan Sebelum
Tindakan Penghinaan Dibuat                                    M/S-330
-     Penghinaan Oleh Pertubuhan Dan
             Perbadanan                                                               M/S-331BAB 17: PENUTUP

-       Penutup                                                                            M/S-335
-       Senarai Rujukan                                                              M/S-337