Saturday, September 12, 2009

Buku Terbaru Di Pasaran!

Buku Terbaru Di Pasaran!

Nantikan kemunculan buku terbaru di pasaran, Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah; Prinsip dan Amalan.
Buku ini cuba mengupas secara objektif aspek-aspek perundangan Syariah terutamanya mengenai tatacara pengendalian kes-kes syariah secara praktis. Hampir keseluruhan aspek perundangan tatacara Mal Mahkamah Syariah telah disentuh dan dikupas berdasarkan otoriti-otoriti kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Menggunakan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Sembilan (2003) sebagai asas perbincangan, buku ini cuba menyentuh segenap sudut isu perundangan bermula dari asas seperti pengenalan kepada Mahkamah Syariah, undang-undang Tatacara Mal, saman, pliding, affidavit, permohonan, ex parte, rayuan, pelaksanaan dan penguatkuasaan serta penghinaan mahkamah termasuklah isu-isu kontemporari seperti perintah interim dan kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan sewaktu pengendalian kes di Mahkamah. Buku ini amat berguna kepada peguam-peguam yang baru beramal di Mahkamah Syariah, pengamal undang-undang Syariah, orang awam, pelajar dan amat sesuai untuk dijadikan rujukan khusus dan akademik. Ditulis oleh pengarang yang berpengalaman luas dalam undang-undang Syariah dan menggunakan sepenuh pengalamannya untuk menghasilkan buku ini.
Buku ini mengandungi 560 muka surat dan ditulis berdasarkan kajian, pengalaman dan kupasan berbentuk akademik terutamanya dari kes-kes yang pernah diputuskan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.Sebanyak hampir 250-300 kes dirujuk sepanjang menghasilkan buku ini termasuklah yang pernah disiarkan di Jurnal Hukum, Syariah Report, MLJ, CLj atau yang belum  pernah dilaporkan.
Isi kandungan buku ini menyentuh pelbagai isu terutamanya prosedur pengendalian kes di mahkamah Syariah.

Harga senaskhah dijangka antara RM45-60, iaitu RM45 untuk kulit biasa dan RM60 untuk hard cover
Fikirkan wang anda, fikirkan kerjaya anda.
Jika anda berminat, bolehlah hubungi saya di talian 0163119010 atau melalui email nadzri@agc.gov.my

SELAMAT MEMBACA!

No comments: