Sunday, November 22, 2009

Buku Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah: Prinsip dan Amalan


Bagi pengamal undang-undang Syariah khususnya mereka yang sentiasa berurusan di Mahkamah Syariah sama ada mengendalikan kes atau terlibat secara langsung dengan pentadbiran Mahkamah, buku ini memberikan panduan yang amat besar. Peguam syarie, Pendakwa syarie, pegawai sulh, pendaftar, pegawai BBG, pelajar mahu pun mereka yang berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Universiti, buku ini banyak memberikan input dan maklumat secara langsung terutamanya mengenai cara pengendalian kes di Mahkamah Syariah, khususnya di dalam dewan bicara!
Ditulis berdasarkan pengalaman dan situasi sebenar di dalam mahkamah dari sudut dan kacamata mahkamah  berpandukan otoriti-otoriti kes yang telah diputuskan.
Setebal lebih  300 muka surat dengan 'hard cover', sesuai untuk panduan, rujukan mahupun sebagai hadiah yang tidak ternilai!
Boleh hubungi pengarang secara langsung = MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN IBRAHIM
melalui email nadzri@agc.gov.my
                    snakelidi@yahoo.com
                    nadzrirahman@gmail.com
atau 0163119010.

No comments: