Thursday, September 4, 2008

pengesahan hibah

Syarat sah sesuatu hibah mestilah mematuhi rukun-rukun hibah. beberapa kes mengenai hibah yang telah diputuskan oleh mahkamah Syariah boleh menjadi rujukan yang amat berguna. bagaimanapun, sesuatu kes hibah itu berbeza dengan kes hibah yang lain bergantung kepada situasi kes tersebut. Dalam kes Kamsiah lwn Latifah dan 3 yang lain, Mahkamah memutuskan hibah tidak sah kerana tidak dibuktikan sighah ijab qabul, tidak tentu pemberi dan penerima serta tidak ada penerimaan (qabd) mengikut mazhab al-Syafie.

No comments: