Sunday, April 27, 2014

Bengkel Pengurusan Dan Pengendalian Kes SyariahBENGKEL PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KES SYARIAH TELAH DIADAKAN MULAI 14 HINGGA 16 APRIL 2014 BERTEMPAT DI INSTITUT LATIHAN ISLAM MALAYSIA (ILIM)
Bengkel Pengurusan dan Pengendalian Kes Syariah telah diadakan mulai 14 hingga 16 April 2014 di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor. Bengkel tiga hari tersebut dihadiri oleh 38 peserta yang terdiri daripada Pegawai Undang-Undang (L41/L44) dan Pegawai Syariah (LS41/LS44) daripada Jabatan Bantuan Guaman. Objektif bengkel ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam mengurus dan mengendalikan kes-kes Syariah khususnya berhubung dengan pengendalian kes hibah, wasiat dan wakaf.


Ihsan dari: http://www.jbg.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=737&lang=ms
Saya diminta membentangkan satu kertas bagi memnuhi keperluan bengkela ini iaitu harta Sepencarian, Hibah dan wasiat Berkaitan Tanah Felda Dan Felcra. Ceramah selama dua jam berlangsung pada jam 2.30-4.30 petang tersebut amat berat bagi peserta yang rata-rata menunjukkan mata yang semakin sempit dan hampir tertutup kerana mengantuk. Pun begitu sesi soal jawab berlangsung dengan meriah apabila soalan-soalan yang dikemukakan terpaksa dijawab hingka melangkau hampir jam 5.00 petang.

No comments: