Saturday, March 20, 2010

Ziarah Madinah

Ziarah Madinah adalah tidak sempurna jika tidak menjejakkan kaki ke tempat penting di Madinah. menjejakkan kaki ke tempat tersebut bukan saja menyedarkan diri tentang kerdilnya diri sebagai hamba Allah berbanding para sahabat dan orang yang terdahulu. Perjuangan mereka mendatangkan keinsafan yang dalam di jiwa. Maha besar Allah bagaimana kentalnya jiwa umat Islam terdahulu mengharungi dugaan bagi meninggalkan bekal dan tinggalan untuk umat kini menghargainya dengan penuh keimanan.

 Peta kedudukan tempat-tempat tertentu yang bersejarah di Kota Madinah

Masjid Nabawi
Telah dijelaskan sebelum ini mengenai Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan tahun 622 M atau tahun pertama hijriah, setelah Nabi Saw hijrah dari Mekah ke Madinah. Pembangunan mihrab dilakukan setelah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Mekah tahun 2 H. Ada Raudhah di dalam masjid yang adalah tempat yang paling makbul untuk berdoa, seperti sabda Rasulullah Saw, “Antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudhah di antara taman-taman surga [diriwayatkan 5 ahli hadits].

Makam Baqi’

Terletak di sebelah rimur dari Masjid Nabawi. Di tempat itu dimakamkan Utsman bin Affan Ra dan para isteri Nabi Saw, iaitu Siti Aisyah Ra, Ummi Salamah, Juwairiyah, Zainab, Hafsah binti Umar bin Khaththab, dan Mariyah Al Qibtiyah Ra. Putera-puteri Rasulullah Saw seperti Ibrahim, Siti Fatimah, Zainab binti Ummu Kulsum, serta beberapa sahabat Nabi Saw juga dimakamkan di sana.


Masjid Quba

Terletak di daerah Quba, sekitar 5 km sebelah selatan Madinah. Waktu Nabi Saw berhijrah ke Madinah, orang pertama yang menyongsong kedatangan Rasulullah adalah orang-orang Quba. Di sini Nabi Saw menempati rumah Kalsum bin Hadam, kemudian Rasulullah saw pun mendirikan masjid di atas sebidang tanah milik Kalsum. Di masjid ini lah yang pertama kali diadakan shalat berjemaah secara terang-terangan.

 masjid Quba'

Jabal Uhud
Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Letaknya sekitar 5km di sebelah utara pusat kota Madinah. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum Muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah sebanyak 3.000 orang yang dinamakan Perang Uhud. Para syuhada yang tewas di Uhud dimakamkan di tempat tersebut di pemakaman yang dikelilingi tembok.

 Jabal Uhud
Di bukit tersebutlah berlakunya peperangan 
kaum Muslimin dengan kaffir Quraisy

 makam syuhada' Uhud

Masjid Qiblatain
Masjid tersebut mula-mula dikenal dengan nama masjid Bani Salamah karena dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Pada tahun ke 2 H waktu Zhuhur di masjid tersebut tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144. Dalam solat tersebut mula-mula Rasulullah Saw menghadap ke arah Masjidil Aqsa, tetapi setelah turun ayat tersebut, beliau menghentikan sementara, kemudian meneruskan shalat dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Dengan terjadinya peristiwa tersebut akhirnya masjid ini diberi nama masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua.

 masjid Qiblatain

Pada tahun 1993-1995 Masjid ini masih memiliki 2 mimbar/kiblat, hanya saja pada mimbar yang menuju arah ke Masjid Aqsa sudah tidak digunakan lagi, disana hanya terpampang bukti-bukti sejarah yang dijelaskan dengan tulisan dalam berbagai macam bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, Turki, Arab, Inggeris, Jerman dsb bahwa mimbar inilah sebagai bukti sejarah bahawa sebelum ayat tersebut turun Rasulullah SAW sedang menjadi Imam di Mimbar ini.
Tapi kini Mimbar tersebut (yang mengarah ke Masjid Aqsa) sudah dirobohkan oleh pihak Kerajaan Wahabi, sehingga tidak lagi kelihatan Mimbar peninggalan sejarah itu. Tidak ada lagi keistimewaan Masjid dengan 2 kiblat di Masjid ini, hanya tinggal nama saja yang masih disebut Masjid Qiblatain tapi kenyataannya mimbarnya hanya satu saja.
Konon alasan pihak Kerajaan Saudi merobohkan mimbar yang mengarah ke Masjidil Aqsa kerana terdapat beberapa umat Islam yang melakukan solat mengikut sunnah menghadap kiblat ke arah Masjid Aqsa. Keadaan ini menurut mereka memungkinkan seseorang itu musyrik.
Sumber: (ditulis 2007), http://bankwahabi.wordpress.com/2007/12/12/penghancuran-situs-situs-sejarah-oleh-kaum-wahabi-saudi/
Wallahu a’lam.

Masjid Khandaq
Khandaq berarti parit. Dalam sejarah Islam yang dimaksud Khandaq adalah peristiwa penggalian parit pertahanan sehubungan dengan peristiwa pengepungan kota Madinah oleh kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya. Peninggalan Perang Khandaq yang ada hanyalah berupa lima buah pos penjagaan pada peristiwa Khandak yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Sab’ah atau Masjid Khamsah.
Semoga manfaat.
http://orgawam.wordpress.com/2008/08/13/denah-masjid-nabawi/

No comments: